over


Wszys­tko zaczy­na się od marzeń a kończy na ob­li­zaniu warg... 

Mój fe­minizm kończy się na Twoim uśmie­chu . 

Gdy zaczy­na się pożąda­nie, kończy się przyjaźń 

Wszys­tko kiedyś się kończy.
Tyl­ko wspom­nienia zos­taną na zaw­sze, wyb­lakną, przes­taną być tak wy­razis­te ale zos­taną do późnej sta­rości. Byśmy mog­li dzielić się ni­mi z innymi. 

I jak­by wszys­tko umiera, gdy kończy się coś co miało być zawsze. 

Wszys­tko się kończy. Życie też. Mi­mo to możemy go używać. 


Sunglasses- CLICK Shorts- CLICK top- CLICK zaful- CLICK

strappy bikini 


CLICK - CLICK - CLICK - CLICK

Related Articles

0 komentarze:

Prześlij komentarz

OBSERVERS